Vi får ofta frågan vad skillnaden mellan en Saas och ”on-premie” tjänst/produkt. I det här inlägget vill vi belysa de ekonimska fördelarna med en SaaS-tjänst.

Inga dolda kostnader
On-Premise vs SaaS: I stort sett står on-premise system för endast 10 procent av den totala kostnaden för produkten. Den mycket större delen (90 procent) avser andra kostnader som hårdvara, personal och implementering. Med SaaS-lösningar för underhållssystem är runt 70-90 procent av totalkostnaden den vanliga SaaS-avgiften. Endast 10-30 procent står för annat, som anpassning och utbildning. Det innebär att i en SaaS-miljö kan du förvänta dig betydligt mindre ”dolda” kostnader.

Några prisfördelar för SaaS-lösningar:
– Låg eller ingen konfigurationskostnad
– Snabb introduktion. Jämfört med interna IT-lösningar som ska installeras är installationen snabb och enkel
– Inga externa anpassningskostnader
– Inga tillkommande kostnader för helpdesk/support
– Inget underhållskontrakt
– Uppdateringar ingår
– Inga personalkostnader och kostnader för justeringar av externa tjänsteleverantörer och konsulter

Investeringar / resurser
– Drift och underhåll av IT-resurser försvinner, uppgraderingar utförs av leverantören
– Fasta investeringskostnader och risker blir rörliga kostnader, med kostnader och förmåner som motsvarar de faktiska behoven. Investeringar i överkapacitet för toppbelastningar behöver inte göras. Det sparade kapitalet kan till exempel användas för FoU-investeringar, införande av nya produkter, maskiner, verktyg eller för expansion av teamet. Även små och medelstora företag kan nu ha råd med företagsprogramvara som reserverades för storföretag.

SaaS totalkostnader: SaaS-lösningar har ofta ekonomiska fördelar. Dessa utförs främst genom eliminering av höga investeringar i hårdvara och licenser. Även den relativt snabba implementeringen har en kostnadsbesparande effekt. Sammantaget är kostnaden för molnbaserade erbjudanden också enklare att uppskatta, eftersom oväntade faktorer som licensuppgraderingar eller serverunderhåll och konfigurationer inte behövs.

Om vi kort ska summera de ekonomiska fördelarna med SaaS-tjänster, landar det i 2 punkter:
1.Lägre kostnader – Som företag så slipper ni kostnader för att tillhandahålla egna uppdaterade servrar som kostar både i inköp och i underhåll. Har man en tjänst som ska finnas tillgänglig 24/7 så behöver man också ha personal tillgänglig som med kort varsel kan ställa upp ifall det skulle bli något problem med servrarna, antingen intern eller externt, detta slipper man om man använder molnbaserade tjänster istället.
2.Flexibel lösning – Du betalar bara för det du använder, vilket innebär att du betalar användarna som är aktiverade och tillsammans med tjänsten, är andra kostnader som support/helpdesk inkluderade.