Byggelit – en trygg leverantör av flexibla produkter för ett hållbar byggande.

Med en flexibel produktion av smarta och välkonstruerade produkter kan Byggelit leverera spånskivebaserade produkter till både nyproduktion av hus och lokaler, renovering, industri och större byggprojekt. Med ett flertal produkter som är både Svanenmärkta, FSC märkta samt rekommenderade av Svensk Byggvarubedömning kan Byggelit även bidra till ett mer hållbart byggande för både er och miljön.

Byggelit AB Har jobbat med MaintMaster i fem år. Dags för oss att hälsa på! Denna gång blev det ett telefonsamtal för att höra hur det går och få bättre insikt hur våran programvara används i den äkta världen. David från MaintMaster får ställa frågor till Linus Skyttner som är arbetsledare för mekaniskt underhåll.

 

Ni har använt MaintMaster i 5 år. Varför valde ni MaintMaster?

När vi valde underhållssystemet så var det det grafiska gränssnittet som vi föll mest för. Att kunna bildnavigera, att göra det enkelt att skapa en felrapportering för de som är operatörer. Operatörerna är vår förlängda arm på underhållsavdelning. Utan deras information kan vi inte göra vårt jobb särskilt bra.

Var det svårt för operatörerna att rapportera fel innan ni hade MaintMaster?

Informationskedjan mellan underhåll och operatörerna blir bruten om man inte jobbar i samma system. Det är underhållsplaneraren som ska vara målvakten, ha helhetsbilden och dela ut jobben. Om det då kommer in tre handskrivna lappar, två mail och någonting via underhållssystemet, hur sker prioriteringen då och vem har skrivit informationen? Det är just den saken som är nyttan med att ha hela rapporteringskedjan under ett tak. Det är det som är lösningen för att kunna göra en vettig bedömning som underhållskoordinator. Är det panik med det här eller kan vi skjuta upp det?

Systemet i sig löser inga jobb utan det är för att få mer ut av personalen genom att jobbet hamnar på rätt ställe på en gång. Det är därför det är så viktigt att enkelt kunna felanmäla. Det räcker om de trycker in en bild och skriver ”Sixten” – resten löser sig. Vi kan ta hand om det då.

Hur gick det för 5 år sedan när ni skulle få igång MaintMaster hos er?

Vi jobbade väldigt mycket ihop med vår implementeringskonsult. Redan då hade vi en hel del underlag om våra maskiner och anläggningar. Men i processen så skapade vi en hel del nytt material. Vi skapade alla våra positioner, vi lade upp ett bildarkiv och skapade objektkort utifrån det.

Var det mycket jobb?

Det är ju ett arbete som måste göras och det är också ett ganska tungt arbete. Samtidigt så är ett bra nollställningsarbete – man kryper in och ser saker som man har nytta av framöver. Det som man ska vara noggrann med är att alla positioner. Objektkort och så vidare hamnar i produktionsflödets ordning och nummer. Det viktigaste är att de som jobbar i produktion känner igen sig. Man ska strukturera hela ordningen i systemet enligt deras uppfattning så att de kan rapportera rätt – det har vi lyckats med hyggligt bra.

Vad använder ni MaintMaster till mest?

Jag kan bara svara på frågan ur perspektivet av min avdelning. Jag vet att elektriker använder lagerdelen i MaintMaster men hos mig är det mest rapportering och anläggningsträdet som används. Ett annat viktigt användningsområde för mig är att planera operationsstopp. Den tiden då anläggningen inte är igång ska vara planerad så att vi använder den väl. Vi har själv en del olika prioriteringar i MaintMaster som vi använder för att planera våra reparationsstop, sommarstopp och så vidare.

Använder ni data från MaintMaster för investeringsbeslut?

Ja, vi håller koll på top 5 anläggningsobjekt som går sönder oftast. Genom att gå genom materialet som går åt dessa objekt så ser vi klart och tydligt investeringsbehov eller renoveringsbehov i våra anläggningar. Genom våra insatser och det vi planerar och gör så stökar det om lite där ibland. Efter en viss tid så blir det ett annat objekt som hamnar på toppen.

Hur reagerar de i produktionen på kravet att de ska börja använda MaintMaster?

Detta är en rolig fråga som beror väldigt mycket på generationen. Vi befinner oss långt ut i Norrlands skog och här finns det både människor som är väldigt bra uppkopplade och andra som vägrar. Som tur är så brukar det vara så att när en som vägrar vara uppkopplad får ett problem så kan den ta det med sitt skift så att någon annan kan rapportera istället. Nio gånger av tio så finns det någon som kan trycka in felanmälan. Det finns också de som använder MaintMaster-Appen i telefonen och skjuter med en bild. Det är egentligen det allra mest önskvärda. Vi har hela skalan av digitalisering i företaget. Det vi försöker få genom är att det viktiga egentligen inte är VAD det är som folk skickar in utan; – skicka in någonting och så kan vi göra vårt bästa med det och söka vidare.

Om du skulle ge ett tips till en kund som håller på att implementera MaintMaster just nu. Vad skulle det vara?

Två saker som är viktiga: Det ena: Ta med medarbetare från produktionen för att mata in poster för förebyggande underhåll så att de lär sig att jobba i systemet, – det funkar bra när man ändå har introduktionen på plats.

Det andra: Håll en god struktur i anläggningsträdet så att det blir korrekt och att det följer flödet i anläggningen. Senare kan man alltid bygga ut det men det är viktigt att jag som jobbar som koordinator sitter nära operatörerna och förstår dem bra. – Ju mer operatören vet vilken information jag behöver desto bättre kan de servera mig färdiga uppgifter.

Tack för tippsen, Linus. Vi önskar fortsatt bra arbete med MaintMaster och underhållsverksamheten.