Hur vet man att man gör rätt maskininvesteringar? Och hur kan man räkna ut konse­kvenserna av att rationalisera i resurser när man står inför olika alternativ? På Munksjö Paper i Billingsfors har man en strategi som visat sig fungera i båda fallen.

– Att mäta är att veta, säger Kenneth Johansson, Underhållschef på Munk­sjö Paper. Om vi inte mäter vet vi inte utan står och gissar, något som i slutänden kan bli väldigt dyrt.

På Munksjö Paper AB utgör under­hållssystemet navet för det dag­liga arbetet. Tack vare ett hårt och noggrannt arbete har de idag hela sin maskinpark dokumenterad med information ned i minsta detalj. Beslutsunderlag för exempelvis in­vesteringar kan fås fram snabbt och enkelt ur systemet.

– Ett exempel är frågan ”investering i ny pump eller nytt pumphus?”, säger Kenneth. En ny pump kostar 120 000 kr och ett nytt pumphus kostar 40 000 kr. Tittar man bara på inköps­priset verkar det vara ett enkelt val. Om man dessutom räknar in tiden vi lagt ned på reparationer av pumpen i kombination med driftskostnad, en siffra jag enkelt kan få fram, så ser bilden annorlunda ut. Totalkostna­den blir alltså lägre på lång sikt om vi byter ut pumpen, något vi inte skulle veta om vi inte hade rätt underlag.

För att underbygga argumentet för inköpet ytterligare använder sig Ken­neth av Energimyndighetens LCC-kalkyl som ger en tydlig bild över beräkningarna för inköpet.

Ett annat exempel på när Kenneth och hans organisation haft nytta av den data som finns i systemet är vid en omorganisation som skulle göras i företaget. Ett av de nyckeltal Kenneth följer upp är något han valt att kalla ”Underhållsskulden” eller ”backlog”, dvs de jobb som fortfarande behöver utföras men inte är utförda. Med hjälp av ”underhållsskulden” kunde Kenneth påvisa den kostnad det skulle innebära i utebliven tillgäng­lighet om personal behövde gå och arbetena inte utfördes.

Att hårt arbete och rätt investeringar lönar sig har Kenneth kvitto på. Sedan 2011 har antalet timmar av oplanerade stopp minskat med över 60%.

– Återkommande jobb i underhålls­systemet hjälper oss att hålla ord­ning på vad som behövs göras och när, fortsätter Kenneth. Allt finns dokumenterat och finns kvar även om personal slutar i företaget. Att samla information om våra maskiner, reservdelar, m.m. spar oss väldigt mycket tid och energi. Vid inköp av exempelvis reservdelar kan vi snabbt ta ut all information ur systemet utan att behöva leta i arkiv och för­råd. Dessutom kan vi gå tillbaka och jämföra priser osv vid tidigare inköp. Det ger oss koll helt enkelt, avslutar Kenneth.