Envac Optibag är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall. Hushållssoporna delas upp i olikfärgade påsar som läggs i befintliga sopkärl och fraktas med ordinarie sopbilar till avfallsanläggningen. Det är först när soppåsarna når anläggningen som magin uppstår. Genom optisk avläsning sorteras påsarna ut efter färg och återvinns på respektive sätt.

De senaste årens ökade intresse för klimatfrågor har inneburit ett ökat intresse för källsortering i hushållen. Självklart vill vi alla hjälpas åt att skapa en bättre miljö för vår nästa generation!
Det här är en utveckling som företaget Envac Optibag i Mjölby har märkt av. Optibag har utvecklat ett system för optisk avläsning av avfallspåsar med hushållsavfall. Idén är lika enkel som genial. Hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar, beroende på innehåll och när påsarna når avfallsanläggningen sorteras de per automatik ut efter färg. Hushållen i de regioner där Optibags system används är väldigt nöjda. Stefan Nilsson på Optibag berättar:

”Hushållen är positiva till möjligheten källsortera hemma och få materialet hämtat direkt vid tomten. De slipper därmed att åka till en återvinningsstationer för att lämna materialet. I en studie som genomfördes bland hushållen i Linköping kommun framkom det att 94.7 % av invånarna upplever att det är ett enkelt sätt att sortera sitt matavfall på.

Smidig hantering är nyckeln till framgång
Med Optibags system krävs inga speciella förändringar i befintlig hushållsavfallshantering. Soppåsarna placeras i samma soptunnor som tidigare och hämtas av ordinarie sopbilar. Eftersom allt avfall hämtas samtidigt med och en och samma bil, blir logistiken både enkel att hantera och billig. Det är dessutom enkelt att utöka källsorteringen till andra typer av avfall, det enda som krävs är en påse i ny färg.

Källsortering – en självklarhet i framtiden
Optibag har idag 19 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Frankrike. Intresset för systemet är stort och under våren öppnas ytterligare tre anläggningar i Sverige; på Halmstad Energi och Miljö (HEM), Kalmarsundsregionens Renhållning (KSRR) och Ljungby Kommun.

”Allt fler större städer börjar få upp ögonen för vårt system och vår utmaning är därmed att öka kapaciteten då behovet i så fall kan vara 200’-400’ ton avfall per år som skall sorteras. På tio års sikt kommer det vara mer eller mindre obligatoriskt, och mer allmänt accepterat, att källsortera i hushållen, säger Stefan Nilsson.

Ordning och reda för bättre service.
Optibag började använda MaintMaster i oktober 2015 för att få bättre koll på sin verksamhet. Therese Carlsson är ansvarig för implementationen på Optibag:

”Vi valde att börja med MaintMaster för att kunna organisera supportjobben till våra kunder på ett bättre sätt. Vi vill även att våra konsulter ska få sina jobb, och skriva servicerapporter, direkt i systemet. Vi har även lagt in hela vår lagerhantering i underhållssystemet.”

Även om det initialt krävdes en hel del arbete med att lägga in all info, så upplever Therese att de har sparat tid på arbetet:

”Numera slipper vi lägga tid och energi på att leta efter information i mappar och pärmar på kontoret. Det underlättar oerhört att kunna söka efter rätt reservdel till rätt anläggning direkt i systemet. Genom att ha ordning och reda samt ett strukturerat arbetsflöde, kan vi erbjuda en ökad service mot våra kunder.”

Genom att skicka jobb direkt via underhållssystemet till företagets konsulter kan Optibag säkerställa att inget ”ramlar mellan stolarna” eller glöms bort. Dessutom kan de fakturera sina kunder innan de fått fakturan från konsulterna eftersom informationen framgår i underhållssystemet.

 

  1. Alla påsar läggs tillsammans i det befintliga sopkärlet.
  2. Avfallet transporteras med ordinarie sopbilar
  3. På anläggningen sorteras avfallet optiskt efter påsarnas färg.
  4. De gröna påsarna med organiskt avfall sorteras ut till biogasanläggningen.
  5. De grå påsarna går till metallåtervinning, de orangea till plaståtervinning de gula och blå till papper- respektive tidningsinsamlingen.
  6. Övriga sopor sorteras som restfraktion och går till energiåtervinning.
  7. Biogasen används bland annat till stadens bussar.