Johan Peterson har arbetat på MaintMaster sedan 2006 (fd Aretics). Under sina tio år på företaget har han fått möjlighet att träffa många kunder och det är erfarenheterna från just dessa möten som han har samlat inspiration ifrån till sina föreläsningar. Om du ännu inte har haft förmånen att gå på någon av Johans föreläsningar så är det hög tid nu.

Anledningen till att ett företag arbetar med underhåll är att man vill skapa en säker och hållbar produktionsmiljö vilket innebär en ekonomisk vinning i förlängningen. Andelen timmar som läggs på underhåll minskar i takt med att man gör rätt saker på rätt sätt.

På Johan Petersons föreläsningar förklarar han varför ständiga förbättringar kräver ständiga förändringar:

– Om man inte vågar bryta sina invanda mönster och prova nya vägar att gå så kommer inte heller resultatet att förändras. 

Det stöds även inom begreppet TPM (Total Productive Maintenance) som är ett samlingsnamn för olika arbetsmetoder som syftar till att i små steg skapa ständiga förbättringar.

– Inom TPM talar man om hjärna, hjärta och muskler i förändringsarbetet där musklerna utgörs av operatörsunderhållet, säger Johan. Det kommer aldrig att fungera om det bara är operatörerna (musklerna) som ska utföra vissa delar i underhållet. Det är väldigt viktigt att alla hjälps åt inom företaget med att rapportera in det som inte fungerar. Det är felanmälningarna som är startskottet för förändringsarbetet!

Johan understryker dessutom att det är viktigt att skilja på vad som är underhåll, modifieringar och förbättringar:

– När vi jobbar med förbättringar så tillför vi något till företaget. Antingen i form av ökad tillgänglighet vilket i sin tur resulterar i att vi kan producera mer, eller genom att vi blir mer effektiva och därmed kan producera samma antal fast på en kortare tid.

En skattkista med potentiella förbättringar.

Arbetet med underhåll tillför en ökad kontroll på kostnader och därmed även minskade kostnader i förlängningen.
– Många företag sitter på skattkista med potentiella förbättringar som ännu inte har genomförts. Omfattningen av dessa förbättringar varierar men tillsammans bildar de en värdefull och dyrbar skatt. Många bäckar små…

Och det kan bli kostsamt att inte öppna skattkistan och påbörja förändringsarbetet i tid:
– Om ni inte tar tag i era förbättringsmöjligheter så är sannolikheten stor att ni blir omkörda av era konkurrenter. Så sätt igång direkt!, uppmanar Johan.

Skapa förståelse för era processer

Ett företag består av flera olika processer såsom till exempel inköpsprocessen, produktionsprocessen, försäljningsprocessen, underhållsprocessen osv. Gemensamt med dessa processer är att de på något sätt bidrar till ett ökat värde av våra produkter. När man ska genomföra ett förändringsarbete som ska leda till en förbättrad process, så är det extremt viktigt att alla berörda inom företaget är väl införstådda med varför man gör förändringen och det förväntade resultatet. Risken är annars att man stöter på onödigt mycket motstånd inom organisationen. Delaktighet är nyckeln till en smidig förändringsprocess!

– Om man både förstår värdet av sitt eget dagliga arbete och samtidigt har insikt i företagets långsiktiga planer, så kommer förändringsarbetet mottas positivt hos personalen och blir därmed en förbättring, avslutar Johan.

Kom igång med förändringsarbetet

Gör så här:

  1. Ta fram en riktning; bra nåbara mål som ni är överens om
  2. Samla underlag; rapportera allt som händer, stort som smått
  3. Gå igenom de största problemen, de mest allvarliga, varje vecka
  4. Låt alla i gruppen vara med och komma med idéer
  5. Fortsätt mäta och visa era framgångar