Senast vi besökte Beslag & Metall stod förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll på agendan. Nu med en färsk investering i norra Europas största press och investering i MaintMaster siktar Beslag & Metall på ytterligare utökning av sin marknad.

– Vi har kraftigt utökat våra möjligheter att leverera till marknaden, säger Torbjörn Gustavsson, inköpsansvarig på Beslag & Metall.

Från att tidigare haft presskraft på 800 ton kan Beslag & Metall stoltsera med att de äger norra Europas största press med presskraft på 2500 ton.

– Det innebär snabbare produktion, större komplexitet i de bitar vi producerar och möjlighet till att öka redan befintlig marknad, säger Torbjörn. Med inköpet av den nya pressen kan Beslag & Metall konkurrera med andra legotillverkare i Europa.

– Det är så roligt att jobba när det är så expansivt och satsas, säger Svante Nors, underhållschef på Beslag & Metall.

Underhållsavdelningen har precis bildat en styrgrupp som ska samla in önskemål kring hur man ska använda sitt underhållssystem. De har precis implementerat MaintMaster i sin organisation, en uppgradering efter flera år med Aretics T7.

– Vi siktar på att höja våra TAK-värden över tid och den data som förs in i MaintMaster kring arbetsordrar hjälper oss att tydliggöra och prioritera arbetet. Vi vill öka tillgängligheten. Det är ett av våra viktigaste mål, säger Svante.

Nyckeltalen Svante kollar på för att se statusen på arbetet är:

  1. Hur lång tid det tar mellan att ett jobb är skapat till att det är utfört
  2. Vilken maskin det är lagt mest tid på.

– Kärnan i det hela är att alla rapporterar. Grabbarna är så motiverade att förbättra och lyssna efter vilka problem som finns att de gör ett bra jobb, säger Svante.

Arbetet med det förebyggande underhållet är A och O för att slippa problem i produktionen.

– Ofta när vi jobbar med planerade stopp hittar vi saker vi inte skulle hittat annars, det hjälper oss att hela tiden bli bättre. 

Nu återstår att skapa en underhållsplan för den nya pressen. Manualer är genomgångna och en underhållsschema som passar organisationen kommer att tas fram.

– Vi lär oss med vad som händer den första tiden. Det är viktigt att få in data så att vi kan stoppa eventuellt återkommande problem och jobba förebyggande, avslutar Svante.

Om Beslag & Metall AB 

Beslag & Metall AB tillverkar och ytbehandlar enkla och komplexa plåtkomponenter i större serier till kunder med höga krav på kvalité och kostnadseffektivitet. Företaget sysselsätter i dagsläget 230 personer och omsättningen uppgick 2014 till 490 miljoner SEK. Tillverkning sker genom pressning i automat- och hydraulpress samt svetsning, montering och ytbehandling av plåtdetaljer.