Tekniska verken AB i Linköping sköter insamlingen och hanteringen av hushållsavfall på uppdrag av Linköpings kommun. Förutom avfall från närområden säljer Tekniska Verken avfallstjänster till Norge och Storbritannien. Avfall skeppas till Norrköping och körs sedan med lastbil till anläggningarna i Linköping.

Förutom avfallshantering hanterar Tekniska Verken också elnät, vatten och avlopp, biogas, utomhusbelysning, osv. De har använt MaintMaster sedan 2016 och vi besökte en av deras anläggningar i Linköping tillsammans med GfA – Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft från Tyskland, som har en liknande verksamhet.

Hur jobbar man med MaintMaster?

GfA – Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft, därav besöket. De ville helt enkelt få veta mer om hur MaintMaster fungerar i praktiken och hur en liknande verksamhet jobbar med underhåll. Vi började dagen med en kort introduktion på MaintMasters huvudkontor innan vi åkte till en av Tekniska Verkets anläggningar för en rundtur. På eftermiddagen visade Magnus Strömgren, verksamhetsutvecklare på Tekniska Verken, hur MaintMaster är uppbyggt för att passa deras behov.

600 000 ton avfall passerar Gärstadverket varje år

Ungefär 600 000 ton avfall per år passerar Gärstadverkets avfallspannor. Anläggningen ligger precis vid E4an och är den största anläggningen i Linköping med drift dygnet runt. Hushållsavfall förbränns och skapar energi som används av Linköpings kommun. Hur mycket energi anläggningen producerar beror bland annat på temperaturen utomhus. 18–20 grader är den temperatur då man producerar minst energi. När temperaturen sjunker krävs mer energi för att värma upp och när den stiger krävs mer för att kyla.

Kärnan i verksamheten är kontrollrummet

Kontrollrummet blir vårt längsta stopp på rundvandringen och anledningen är ganska enkel, det är inspirerande att se kärnan i verksamheten. Allt ifrån hur personalen hjälper tekniker ute på plats, till skrivbordens funktioner där man vinklar skärmar, höjer och sänker osv, är inspirerande.
– Man ska ta en kort sväng genom kontrollrummet men det slutar alltid med att man fastnar i minst en timme, säger Magnus Strömgren.

I kontrollrummet finns alltid en gruppchef, ställföreträdande gruppchef och 2–3 operatörer. Det är gruppchefen som ansvarar för arbetsmiljö och miljöutsläpp. Operatörerna övervakar och hjälper tekniker ute på plats. Samtliga i kontrollrummet har erfarenhet av att jobba som tekniker på verket vilket gör deras support till teknikerna mer kvalitativ. Skiften roterar mellan olika arbetsuppgifter så som att övervaka och hjälpa från kontrollrummet, utföra ronder och köra kranar som blandar avfallet för att hålla rätt temperatur.

Långsiktiga helhetslösningar

Tekniska verken strävar efter att skapa helhetslösningar som är långsiktigt fördelaktiga för samhället, miljön och ekonomin, med minsta möjliga belastning på miljön. Deras vision om att skapa världens mest resurseffektiva region leder arbetet framåt varje dag.

Tack Tekniska Verken och GfA för en inspirerande dag.

Läs mer om Tekniska Verken i Linköping.