Alla känner till utmaningarna med underhåll, vi jobbar för att undvika stillestånd, utföra förebyggande underhåll och andra ”små” men viktiga uppgifter, se till att rätt artiklar finns hemma, osv.

Den dagliga utmaningen med underhåll kännetecknas av utmaningar och problem som behöver bli lösta snabbt och effektivt. Om du inte har rätt verktyg som ger dig en bra överblick samtidigt som det är flexibelt att ändra, så blir din utmaning större.

Att planera underhåll i ditt underhållssystem ska inte bara innebära planering av resurser, utan också göra det möjligt att planera reservdelar och att identifiera kritiska maskiner. Schemaläggning med samtidig översikt över den planerade tiden för enskilda medarbetare, samt en tidslinje för snabb överblick är inte en lyx.

Planering av underhåll varierar och alla företag har sina begränsningar och utmaningar. Så om underhållssystemet bara kan förändras genom kostsamma anpassningar från extern hjälp, eller med hjälp av en specialist så tappar du effektivitet. Underhållsplanering måste alltid utföras i betydelsen av ett snabbt och effektivt genomförande av prioriteringar. Tid är pengar och om ditt verktyg inte kan göra det som krävs, behöver du sannolikt ett annat system.

Ta en titt i MaintMaster 😊 Du kommer bli förvånad över flexibiliteten och enkelheten i konfigurationen. Ett underhållssystem ska alltid tillföra värde – det är vår filosofi.