På workshopen igår pratade vi som alltid om att Få kontroll på hur dina maskiner går och mår, med bakgrund mot att om man har byggt något så fint och dyrt, då gäller det att bibehålla driftsäkerheten som man tänkt sig.

För att visa hur dynamiskt MaintMaster är så visade vi hur det kan användas för TPM – Total Productive Maintenance. TPM är en helhetssyn på företaget och hur hur man utvecklar företagets produktiva processer och utrustningseffektivitet.

TPM bygger på tre grundläggande grundstenar:

  • Uppföljningar av driftstörningar – Hjärnan
  • Operatörsunderhållet – Hjärtat
  • Förbättringsgrupper – Musklerna

Hjärnan – Uppföljning av driftstörningar

För att visa hur vi kan hjälpa till att verkligen mäta hur bra eller rent av hur dåligt anläggningen utnyttjas så byggde vi en enkel men effektiv produktionsuppföljning. Kreativt arbete med ett jobbformulär var vad som behövdes för att få en OEE beräkning på plats. Vi kom dessutom på, med hjälp av besökare på mässan, ytterligare saker som gjorde denna konfiguration än mer värdefull.

Genom att rapportera några enkla grundvärden (som i princip alla rapporterar på något sätt redan idag), så kan du få en fullständig OEE beräkning på dina maskiner. Inte nog med det, du kan mäta och jämföra mot och med olika skift, mellan olika produkter, etc.

Hjärtat – Operatörsunderhållet

Den andra punkten tror (hoppas) jag att jag inte behöver förklara. Operatörsunderhåll och MaintMaster är ju som ler och lång halm. Det plus alla delar som handlar om att Arbetsmiljöverket numera för över ansvaret på arbetsgivarna i form av egenkontroller, FLT – fortlöpande tillståndskontroller och ATT – arbetstillträdestillstånd hanteras med bravur. För den som vill glänsa så håller man ju ett öga på och kontrollerar både 5S och rengöring med hjälp av checklistor och inspektioner med inbyggt beslutsstöd.

Musklerna – Förbättringsgrupperna

För den tredje punkten som handlar om ständiga förbättringar och förbättringsgruppers arbete så är det ju väldigt bra att ha ett underlag att utgå ifrån och börja mäta olika förslag och förbättringsmöjligheter. ”För om man inte vet var man är… är det ju svårt att veta vart man skall”, som någon så väl har formulerat det.

I tillverkningsindustrin pratas det ofta om de 6 stora förlusterna (områden som minskar och ställer till det för den total produktiviteten). Och i processindustrin är det 7-9 sådana områden. I den produktionsuppföljning som vi tog fram, så tog vi i lite till och stoppade även med dessa, som då kan kvantifieras och brytas ned ytterligare för att på så sätt verkligen se till att man jobbar med rätt saker. Även dessa vänder och vrider man på utefter maskin, produkt, skift, etc.

Nu kan vi verkligen börja jobba med ”Rätt information vid rätt tillfälle är lika med kontroll som skapar nytta, värde och säkerhet”, vilket är vår ”parroll” vid alla workshops som vi haft under senaste året.

Tror inte jag har stött på något underhållssystem eller annat system för den delen heller, som klarar av att göra detta i ett och samma system och hålla en röd tråd igenom samtliga ärenden. Du som läser tänker väl att jag har betalt för att skriva så.. Jag kan försäkra dig om att jag inte skulle kunna jobba med något jag inte gillar. Med det sagt så kan MaintMaster återigen ge rätt information vid rätt tillfälle och kontroll som skapar nytta, värde och säkerhet.